321
صفحه اصلي > واحد پژوهش در آموزش > مقاله های چاپ شده از طرح های پژوهش در آموزش 
پنج شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٥
مقاله های چاپ شده از طرح های پژوهش در آموزش

 مقاله ها:

   دانلود : ارزشیابی_درونی_گفتار___یادگاری_درمانیpdf.pdf           حجم فایل 3353 KB
   دانلود : بررسی_مهارت__تفکر_انتقادی_اصل_مقاله.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : هدایت_پایان_نامه_هادی_دانشجویان_شهشهاني.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : mottivation.pdf           حجم فایل 823 KB
   دانلود : مقاله__اباذری.pdf           حجم فایل 330 KB
سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences