شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
صفحه اصلي > برنامه راهبردی مرکز 
برنامه راهبردی مرکز
 

 


 
بسمه تعالی

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاونت آموزشی

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

برنامه راهبردی

1395-1393 

 

چشم انداز

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر آن است در راستای رسالت دانشگاه و با تکیه بر مشارکت اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری های نوین در فضای مملو از انگیزه و نشاط در 5 سال آینده جزء مراکز برتر مطالعات و توسعه آموزش با تمرکز بر علوم توانبخشی ،سلامت روان و رفاه اجتماعی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد .

 

رسالت

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منظور ارتقاء کمی و کیفی آموزش های دانشگاهی در حوزه های  علوم توانبخشی ،سلامت روان و رفاه اجتماعی و در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی ، هدایت و نظارت روش های نوین آموزشی و ارزشیابی فرآیندهای آموزش نظری و بالینی گروه های آموزشی ، ارزشیابی فراگیران و اساتید و مدیریت آموزشی ، توسعه پژوهش در آموزش ، حمایت از فعالیت های دانش پژوهی ، ارتقاء سطح فناوری های آموزشی و  نهایتا در جهت رفع نیازهای جامعه  هدف گام بردارد .

 

ارزش ها

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برای ایجاد تحول در حوزه آموزش دانشگاه با تکیه بر ارزش های اسلامی به موارد ذیل تاکید دارد :

 • ارج نهادن به امر آموزش و تحقیق در توسعه پایدار
 • عدالت
 • کرامت انسانی
 • پاسخگویی
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت مشارکتی

 

 

اهداف کلان

1.       اصلاح و توسعه ساختار سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2.      ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهش در آموزش دانشگاه

3.      بهبود  ساختار و فرآیند ارزشیابی استاد ، دانشجو ، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی دانشگاه

4.      ارتقاء فعالیت های دانش پژوهی در دانشگاه

5.      ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی دانشجویان

6.      کشف ، جذب و توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان

7.      ایجاد و ارتقاء کمی و کیفی آموزش  های مجازی دانشگاه

8.      توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه آموزش و پژوهش در آموزش

9.      توانمندسازی کارکنان مرکز مطالعات و توسعه آموزش

10.     ایجاد و راه اندازی EDO ها در دانشگاه

11.     توسعه آموزش های آزاد  دانشگاه در حوزه علوم توانبخشی ،سلامت روان ،رفاه و سلامت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتها :

1-       اصلاح و توسعه سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 • تدوین برنامه استراتژیک مرکز
 • توسعه و بهبود فضای فیزیکی مرکز
 • تخصیص و بهبود ساختار واحد های ارزشیابی آموزشی ، برنامه ریزی ، پژوهش در آموزش ، استعداد های درخشان و دانش پژوهی در مرکز
 • شفاف سازی، بهبود و تسهیل فرآیندهای جاری در مرکز بر اساس آیین نامه شرح وظایف مرکز
 • راه اندازی EDO ها در مرکز آموزشی درمانی تابع دانشگاه
 • جذب هیات علمی و نیروهای متخصص مرتبط ( در حوزه آموزش ، برنامه ریزی ، مدیریت آموزشی ) در مرکز
 • تبیین ،بهبود وتسهیل شبکه ارتباطی اعضای مرکز با هیات علمی دانشگاه
 • تبیین ،بهبود و تسهیل شبکه ارتباطی مرکز با سایر مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای دیگر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • توسعه و به روز رسانی سایت مرکز

 

2-       ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهش در آموزش

 • فعال سازی کمیته پژوهش در آموزش مرکز
 • انجام نظرسنجی از اعضای محترم هیات علمی در خصوص اولویت های پژوهش در آموزش
 • تدوین اولویت های پژوهش در آموزش و راهنمای اجرای آن
 • تخصیص یارانه پژوهش در آموزش به اساتید نمونه سال
 • تسهیل و بهبود فرآیند داوری و تصویب طرح های پژوهشی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش
 • حمایت در جهت چاپ مقالات برگرفته از طرح های پژوهش در آموزش در مجلات معتبر آموزش پزشکی
 • ارائه مقالات و پوستر های برگرفته از پژوهش های انجام شده در مرکز در همایش های آموزش پزشکی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی سالانه به منظور توسعه طرح های پژوهش در آموزش (2 مورد در هر سال)
 • تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در همایش های آموزش پزشکی در هر سال
 • ارائه مشاوره تخصصی در انجام طرح های پژوهش در آموزش
 • ایجاد و به روز رسانی نظام ثبت طرح های پژوهش در آموزش انجام شده
 • کاربردی کردن یافته های حاصل از مطالعات انجام شده

 

3-        بهبود فرآیند ساختار ارزشیابی استاد ، دانشجو و برنامه آموزشی

 • طراحی فرم های جدید پایش و ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد اعضائ هیات علمی ( خودارزیابی ، مدیران گروهها ، دانشجویان ، همترازان )
 • طراحی فرم های جدید پایش و ارزشیابی فعالیت های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد
 • ارائه به موقع و کیفی بازخورد پایش و ارزشیابی
 • ارتقاء برنامه الکترونیک ارزشیابی اساتید و دانشجویان
 • بهبود فرآیند ارزشیابی اساتید و دانشجویان ( زمان ، نحوه اجرا ، تسهیل )
 • هدایت فنی ارزیابی های درونی گروه های آموزشی دانشگاه
 • طراحی فرایند ها و هدایت فنی ارزیابی برنامه های آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهها

 

4-       ارتقاء فعالیت های دانش پژوهی

 • تدوین و شفاف سازی فلوچارت فعالیت های دانش پژوهی
 • برگزاری کارگاه سالانه ( حداقل دو مورد ) در زمینه فعالیت های دانش پژوهی
 • برگزاری جشنواره داخلی دانش پژوهی جهت اعضای هیات علمی در نیمه دوم فروردین هر سال
 • تشویق اساتید برتر در حوزه دانش پژوهی
 • ارائه مشاوره تخصصی در زمینه فعالیت های دانش پژوهی به اساتید

 

5-       ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی

 • ایجاد فضای فیزیکی مرکز مهارت های بالینی جهت گروه های آموزشی مرتبط در دانشگاه
 • تدوین برنامه جامع مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
 • تجهیز مرکز مهارت های بالینی گروه های آموزشی
 • تهیه بانک CD و فیلم های آموزشی ویژه مهارت های بالینی برای گروه های آموزشی
 • تدوین فرم های ارزیابی آموزش بالینی ( ارزیابی دانشجویان ، ارزیابی مربیان و مدرسین بالینی ، ارزیابی برنامه آموزش بالینی ، ارزیابی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه )
 • بهبود فرآیند ارزیابی آموزش بالینی گروهها
 • هدایت ، نظارت بر ارزیابی آموزش بالینی ( برنامه ، مجریان ، دانشجویان ) گروه های آموزشی
 • هدایت گروههای آموزشی در تدوین طرح درس واحدهای آموزش بالینی

 

6-       ارتقاء شناسایی ، جذب و توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان

 • تدوین فلوچارت شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان مطابق با آیین نامه ها
 • تدوین آیین نامه داخلی شناسایی استعدادهای درخشان جهت شرکت در المپیادها
 • تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان با مشارکت دانشجویان
 • برگزاری کارگاه جهت توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان ( مهارت های مطالعه ـ تندخوانی ـ یادگیری موثر مدیریت زمان ـ مهارت های تدریس ـ طرح سوال ـ برنامه ریزی آموزشی )
 • برگزاری کلاس های المپیاد دانشجویی سالانه
 • تشویق اعضای هیات علمی فعال در برگزاری المپیاد دانشجویی

 

7-       ایجاد ارتقاء کمی و کیفی آموزش مجازی

 • جلب مشارکت معاونت توسعه و مدیریت منابع جهت ایجاد زیرساخت ها
 • ارزیابی پتانسیل های گروههای آموزشی در برگزاری آموزش مجازی
 • تعیین اولویت های برنامه های آموزش مجازی
 • هدایت فنی گروههای آموزشی داوطلب در تدوین محتوای برنامه آموزش مجازی مورد نظر
 • ارزیابی ، شناسایی و معرفی موسسات فنی مجری برنامه به مسوولین مرتبط در دانشگاه جهت وضع قرارداد
 • هدایت و نظارت بر اجرائ برنامه های آموزش مجازی گروههای آموزشی داوطلب و واحد آموزشهای آزاد

 

8-        توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه آموزش و پژوهش در آموزش

 

·         نیازسنجی کارگاهها و سمینارهای آموزشی از اعضای محترم هیات علمی

·         افزایش تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده جهت اعضاء هیات علمی میزان 50 درصد در هر سال

·         جلب مشارکت 50 درصدی اعضاء هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها

·         اطلاع رسانی همایشها ، سمینارها و کارگاههای مرتبط به اساتید جهت شرکت

·         تشویق و تسهیل  شرکت اساتید در برنامه آموزشی مرتبط

·         ارایه برنامه های  توانمندسازی  اساتید از طریق سیستم آموزش مجازی

 

9-       توانمندسازی کارکنان مرکز

 • برگزاری سمینارهای آموزشی کار کنان مرکز EDC مرتبط با حوزه فعالیت های مرکز با مشارکت اعضاء
 • تهیه پنفلتهای آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت های مرکز توسط اعضای مرکز
 • تسهیل شرکت کارکنان مرکز در سمینارها و همایش های علمی مرتبط داخلی
 • تشویق و تسهیل ادامه تحصیل کارکنان مرکز در مقاطع تکمیلی رشته های مرتبط

 

10-   ایجاد و راه اندازی EDOها

 • ایجاد و راه اندازی EDO ها در مراکز آموزشی درمانی تحت نظر دانشگاه
 • جلب مشارکت EDO ها در برنامه های EDC دانشگاه
 • ارزیابی و پایش فعالیت EDO ها

 

11-    توسعه آموزش های آزاد و مدارم

 • دعوت گروهای آموزشی داوطلب برگزاری دوره های آزاد و مدارم
 • هدایت مجریان در تدوین استاندارد برنامه ( طبق آیین نامه ها )
 • تسهیل اخذ مجوز برنامه از طریق رای زنی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • جلب همکاری سازمان های ذینفع برنامه به منظور جلب مشتری
 • تسهیل امکانان اجرایی برنامه ( ثبت نام ، اجرا ، صدور گواهی )
 • ارزیابی کیفیت برنامه اجرا شده

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 186 | کل بازدید : 131189 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences