321
صفحه اصلي > واحد برنامه ريزي آموزشي > برنامه ریزی آموزشی 
سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
آمار بازدید
 کل بازدید : 131477
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
برنامه ریزی آموزشی
 

واحد برنامه ریزی آموزشی :

برنامه ريزي روشي منظم و سیستماتیک براي هدايت فعاليت هاي انساني براي اهداف مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتواي دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، روش های یادگیری، برنامه زمان بندی شده برنامه کاری و عملیاتی و... میباشد که نیازمند توانائیهای عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت نمونه و تحقیق بررسی نتایج کار ضروری است.

 

اهداف و فعاليتها

 •  تدوين دوره ها و برنامه هاي جديد آموزشي
 •  هدايت در طراحي دوره ها 
 • بازنگری برنامه­های پيشين و بهینه­سازی برنامه­های موجود
 • استفاده از توانایی و همکاری گروه­های آموزشی و صاحبنظران فرایندهای آموزشی (مدرسین، دانشجویان و...) در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز
 • تدوين برنامه آموزشي جدید متناسب با نیازسنجی و ضرورت علمی
 • تطبیق برنامه های موجود با استانداردهای آموزشی
 • نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي آنها
 • ارزشيابي برنامه های آموزشی و ارائه بازخورد

برنامه ریزی آموزشی در برنامه های جديد آموزشی

1.       سنجش واعلام نیاز به تغییر برنامه

2.       بررسی وضع موجود (مطالعات توصیفی)

3.       بررسی آئین نامه ها و قوانین

4.       بررسی نظرات صاحب نظران و منابع معتبر علمی

5.       تعیین اهداف برنامه

6.       تعیین راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه

7.       تدوین برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی

8.       کارشناسی و تایید برنامه تدوین شده

9.       رفع نواقص و اجرای مجدد

10.   تثبیت برنامه جدید

 


 بازنگری و بهینه سازی برنامه های آموزشی موجود

 • بررسی برنامه های موجود (از جنبه های مختلف)
 • مطالعات توصیفی در خصوص برنامه تجربه شده
 • بررسی محتوای برنامه موجود
 • بررسی نظر صاحبان برنامه های موجود با استفاده از بررسی آئین نامه ها و قوانین موجود
 • تدوین برنامه تغییر یافته و بیان اصلاحات و ضرورت اصلاحات
 • تدوین برنامه عملیاتی
 • بررسی نظرات مدرسین و دانشجویان در مورد برنامه جدید وزارتی

 

واحد برنامه ريزي مركز مطالعات و توسعه آموزش ضمن بازنگری و بهینه­ سازی برنامه های آموزشی موجود، طراحی برنامه های جدید آموزشی و تحقیق و مطالعه نتایج برنامه های تجربه شده، ارائه شده و تغییر یافته به طور ويژه به تقويت مهارت­هاي برنامه­ ريزي درسي و بهبود استراتژیهای آموزشی و ارتقاء فرایندهای آموزشی و ياددهي، يادگيري مي پردازد.

 

 

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences