321
سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
آمار بازدید
 کل بازدید : 131480
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
اعضای کمیته
 

رییس کمیته :

سرکار خانم دکتر فروزان شکوه
سمت: سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش علوم پزشکی
آدرس الکترونیکی: shokoohf@gmail.com
شماره تماس: داخلی 2005 مستقیم 71732005

دبیر کمیته :

سرکار خانم  میمنه جعفری
سمت: دبیر کمیته دانشجویی آموزش علوم پزشکی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای شنوایی شناسی
آدرس الکترونیکی: meymaneh.gafari@gmail.com
سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences