321
صفحه اصلي > معرفی مرکز > اعضای مركز مطالعات 
پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
اعضای مركز مطالعات
 

 

معرفي اعضاي مركز:

مدير مركز:     دكتر سیامک طهماسبی                                              رزومه

 آدرس پست الكترونيكي:       

    

 

      شماره مستقيم:     22180158    داخلي355

 

 

 

دکتر فروزان شکوه                                                 رزومه

تحصيلات: در حال گذراندن پایان نامه دکترا

 رشته تحصيلي: آموزش پزشکی

 آدرس پست الكترونيكي:                 fshokooh@yahoo.com   و shokoohf@uswr.ac.ir  

 شماره مستقيم:     22180023    داخلي 406

 

مهدی نصیری                                 رزومه

تحصيلات: کارشناس ارشد

 رشته تحصيلي: مديريت آموزشی

 آدرس پست الكترونيكي:                                   Faraz_ts81@yahoo.com

 شماره مستقيم:     22180023    داخلي 347

عاليه حسيني

تحصيلات: كارشناسي ارشد

 رشته تحصيلي: مديريت برنامه ريزي آموزشي

 آدرس پست الكترونيكي:                 a.exp.hosseini@gmail.com    

 شماره مستقيم:     22180147    داخلي 346


 

زينب اباذري

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:  مديريت آموزشي

 آدرس پست الكترونيكي:                    heydar_abazari@yahoo.com

 شماره مستقيم:     22180122    داخلي305

 

 

ريتا ذكري

مدرك تحصيلي: كارشناسي               رشته تحصيلي:  آسيب شناسي اجتماعي 

آدرس پست الكترونيكي:                    rita_283@yahoo.com    

  شماره تماس:     22180023    داخلي347

 

 

سیده ساره سید حسین پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                                      رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی: amirhossein90915@yahoo.com

شماره تماس: 22180023  داخلی347

 

زینب رازانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                              رشته تحصیلی: روان شناسی شخصیت

آدرس پست الکترونیکی: zaynab.razani@gmail.com

شماره تماس: 22180023 داخلی 347

رضا محمد بابائي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد               رشته تحصيلي: جامعه شناسي

 آدرس پست الكترونيكي:          r_m_babaei@yahoo.com

 شماره تماس:     22180122    داخلي 305

 

اميرفرزام دهنوي 

مدرك تحصيلي: كارشناسي               رشته تحصيلي:  مددكاري اجتماعي

آدرس پست الكترونيكي:          farzam.amir84@yahoo.com 

  شماره تماس:     22180147        داخلي  346

 

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences