شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
صفحه اصلي > واحد توانمند سازی اساتید > معرفي واحد 
 

مسئول واحد:

خانم دکتر فروزان شکوه   

 

کارشناس واحد:        

خانم ریتا ذکری        

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

آدرس پست الکترونیکی: rita_283@yahoo.com

تلفن تماس مستقیم:    22180145  و داخلی  2453 

 

واحد توانمند سازی اساتید:

از جمله واحد های اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه میباشد که از بدو تاسیس مرکز، بنا به شرایط و نیاز همواره درکنار اعضای هیات علمی، وظیفه ی کمک به ارتقای توان علمی اعضا ی هیات علمی در زمینه تدریس-  ارزشیابی و بهبود سطح کیفی آموزشی اعضای هیات علمی، فعالیتها هارا عهده دار میباشد.

این واحد با هدف آشنا سازی اعضای هیات علمی با شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی، کار با رایانه و ارتقای مهارتهای آموزشی پژوهشی اساتید فعال بوده و در این راستا با باز نگری مجدد ساختار مراکز مطالعات و توسعه آموزش توسط حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان، واحد آموزش اساتید جهت تسهیل دسترسی اعضا به برنامه های توانمند سازی، برنامه های آموزشی مورد نیاز را در قالب کارگاههای آموزشی و یا روشهای مناسب دیگر، برنامه ریزی، ارائه و نهایتا ارزیابی مینماید. در حال حاضر تلاش این واحد با همکاری اعضای محترم هیات علمی در تمامی گروههای آموزشی و نیز مدیریتهای مرتبط پاسخ به نیازهای اعضا در حیطه های مختلف بوده تا بدین ترتیب زمینه رشد و بالندگی اعضا ی محترم هیات از طریق نیاز سنجی، نیاز های آموزشی اعضای هیات علمی را شناسایی و با برنامه ریزی منظم و مستمرکارگاهها و دوره های متعدد آموزشی در طی سال و در زمینه های مختلف آموزشی ازجمله برنامه ریزی درسی در جهت آشنایی اساتید با شیوه های آموزشی جدید و بهبود روش های متداول آموزشی برگزار می نماید تا بدین ترتیب زمینه ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه را فراهم آورد.

 

این واحد همیشه پذیرای نظرات وانتقادات تمامی همکاران هیات علمی در راستای بر طرف کردن کا ستیهای موجود می باشد و همانند پلی بین اعضای هیات علمی بخصوص جدید الورورد ها به خانواده دانشگاهی و فراهم  آوردن زمینه انتقال تجارب آنان به سایرین از سویی دیگر میباشد.


 

آموزش اساتید

يكي از مهمترين اهداف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ايجاد و ارتقاء قابليت ها و تقویت توانمندي هاي اعضای هيأت علمي دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد.

واحد آموزش اساتید بر آن است تا با بهره گيري از پيشرفت هاي علمي روز در زمينه فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، متدهاي آموزشي نوين را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتيد و دانشجويان را با اين روش ها آشنا سازد. ايجاد فرصت هاي آموزشي مناسب و مهيا نمودن منابع و محيط هاي آموزشي مرتبط با آموزش پزشكي از ديگر وظايف اين گروه خواهد بود.

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences