شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
صفحه اصلي > واحد دانشجويان استعداد درخشان > معرفي واحد 
 

کارشناس واحد استعداد درخشان:

خانم سیده ساره سید حسین پور

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی: seyed.hoseinpuor@gmail.com

تلفن تماس: مستقیم  22180158  و داخلی  2460

 

 

 

 

هدايت استعدادهاي درخشان


از آنجايي كه يكي از منابع اصلي در امر توسعه، نيروي انساني كار آمد مي باشد، رسالت مرکز رشد استعدادهاي درخشان در راستاي رسالت دانشگاه كشف و پذيرش استعدادها و ايجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقيت ها و هدايت آنان به سمت پژوهش و توليد علم خواهد بود. همچنين اين مرکز خود را موظف مي داند تا همزمان با آشنا نمودن استعدادهاي درخشان با مشكلات جامعه ايشان را به معضلات موجود حساس نموده و انگيزه آنها را در بهبود رفاه جامعه افزايش دهد. در اين راستا توجه به اصول اخلاق پژوهش و پايبندي به ارزش هاي انساني سرلوحه ی فعاليت هاي مرکز رشد استعدادهاي درخشان خواهد بود.


 

اهداف کلی مرکز رشد استعداد درخشان


·         شناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان، طبقه بندي آنها به شيوه هاي علمي و ايجاد شرايط جهت شكوفايي آنها.

·         جذب و هدايت دانشجويان داراي استعداد درخشان در جهت رشته هايي كه اينگونه افراد داراي استعداد لازم براي آنها بوده و مورد نياز كشور و وزارت بهداشت مي باشند و حمايت مادي ومعنوي از آنان.

·         گسترش و توان نوآوري، ابداع ،خلاقيت، توان رهبري و كارآفريني افراد با استعداد درخشان.


 

دانشجویان استعداد درخشان چه کسانی هستند؟


·         به منظور شناخت، جذب، هدايت و حمايت از استعدادهاي درخشان در ابعاد آموزشي، پژوهشي و رفاهی، آيين نامه ای درمرکز رشد استعدادهای درخشان تدوین گردیده است که مطابق این آیین نامه، دانشجويان در صورت داشتن شرایط لازم مي توانند به عضويت مرکز رشد استعدادهاي درخشان درآمده و از تسهيلات هدايتي و حمايتي مرکز استفاده نمايند.

·         برگزیدگان آزمون سراسری گروه های آزمایشی مختلف با كسب رتبه كشوری مساوی و كمتر از 2000 ( با ارایه کارنامه نهایی و تایید مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش)

·         دارندگان مدال كشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

·         رتبه های اول تا سوم انفرادی كشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی كشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

·         دارندگان مدال از المپیادهای دانشجویی در زمینه علوم پزشكی با تائید وزارت

·         برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشكی) و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت با معرفی دبیرخانه های مربوطه

·         مالكان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشكی

·         دانشجویان نمونه كشوری گروه پزشكی با معرفی نهاد ذیربط

·         رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تكمیلی كارشناسی ارشد و PhD به شرح زیر:

 

·       در آزمون های ورودی كارشناسی ارشد: سه نفر اول كشوری در هر رشته و نفر اول پذیرفته شده در هر رشته در دانشگاه بدون احتساب رتبه کشوری با تایید اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

·       در آزمون های ورودی PhD: سه نفر اول كشوری در هر رشته با تایید اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 

·         ده درصد دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترك در هر رشته دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل یك دانشجو) به شرط كسب حداقل معدل 18 در آن سال تحصیلی.

·         دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و یا مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مطابق با آیین نامه ارسالی وزارتخانه.

·         سایر دانشجویان دانشگاه که موفق به کسب حداقل 200 امتیاز از فرم ارزشیابی دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان گردند.

 


 

زمینه های فعالیت دانشجویان استعداد درخشان

·         کمیته های علمی مرکز رشد استعداد درخشان

·         کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

·         مرکز پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش

·         المپیاد علمی دانشجویان

·         جشنواره آموزشی شهید مطهری

·          مدرسه تابستانه

 

 

 

 

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences