321
صفحه اصلي > واحد رشد و بالندگی اساتید > كارگاه هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي 
سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
آمار بازدید
 کل بازدید : 101249
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
كارگاه هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي
 

 

 

دوره های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدرسین

 

تاریخ

عنوان دوره­های توانمندسازی

ردیف

مدرسین وزارتخانه

 

شروع دوره از مهرماه 1395

دوره آموزش پزشکی

1

مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیرماه 1395

الی مرداد ماه 1395

دوره فلوشیپ کشوری یادگیری الکترونیکی به صورت ترکیبی

2

مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بهمن 1394

اسفند 1394

دوره فلوشیب یادگیری الکترونیکی به صورت ترکیبی

3

مدرسین دانشگاه قرآن و حدیث

شروع دوره از دی ماه 1395 به مدت دو نیم سال

PhD اخلاق پزشکی

4

خانم دکتر شکوه

 

آبان ماه 1395

آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

5

مدرسین دانشگاه قرآن و حدیث

شروع دوره از فروردین 1395به مدت دو نیم سال تحصیلی

PhD اخلاق پزشکی

6.

مدیران گروه های آموزشی

دی ماه 1395

 

ارزیابی بالینی

7

خانم دکتر غنچه راهب

 

 زمستان 1395

تحلیل کیفی فرایند آموزش

 

آقای دکتر نبویان

تابستان 1395

(مشهد)

کارگاه دانش افزایی در زمینه اخلاق حرفه ای

8

آقای محمد موسوی خطاط

 

زمستان 1395

توانمندسازی روانی مدرسان بر اساس مدل اشپرایزر

 

 

آقای دکتر نبویان

 

زمستان 1395

کارگاه دانش افزایی در زمینه اخلاق حرفه ای

9

 

 

 

 

برنامه کارگاه های آموزشی  رشد وبالندگی  اساتید نیمه دوم سال1394

 

دوره های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدرسین

 

تاریخ

عنوان دوره­های توانمندسازی

ردیف

مدرسین وزارتخانه

 

شروع دوره از مهرماه 1395

دوره آموزش پزشکی

1

مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیرماه 1395

الی مرداد ماه 1395

دوره فلوشیپ کشوری یادگیری الکترونیکی به صورت ترکیبی

2

مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بهمن 1394

اسفند 1394

دوره فلوشیب یادگیری الکترونیکی به صورت ترکیبی

3

مدرسین دانشگاه قرآن و حدیث

شروع دوره از دی ماه 1395 به مدت دو نیم سال

PhD اخلاق پزشکی

4

خانم دکتر شکوه

 

آبان ماه 1395

آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

5

مدرسین دانشگاه قرآن و حدیث

شروع دوره از فروردین 1395به مدت دو نیم سال تحصیلی

PhD اخلاق پزشکی

6.

مدیران گروه های آموزشی

دی ماه 1395

 

ارزیابی بالینی

7

خانم دکتر غنچه راهب

 

 زمستان 1395

تحلیل کیفی فرایند آموزش

 

آقای دکتر نبویان

تابستان 1395

(مشهد)

کارگاه دانش افزایی در زمینه اخلاق حرفه ای

8

آقای محمد موسوی خطاط

 

زمستان 1395

توانمندسازی روانی مدرسان بر اساس مدل اشپرایزر

 

 

آقای دکتر نبویان

 

زمستان 1395

کارگاه دانش افزایی در زمینه اخلاق حرفه ای

9

 

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ پیشنهادی

مدرسین

1

برنامه ریزی درسی پیشرفته

نیمه اول مهر ماه1394

 

2

دانش پژوهی آموزشی  

نیمه دوم مهر ماه1394

 

 

3

انواع روشهای تدریس فعال

 

نیمه اول آبان ماه 1394

 

4

روش های ارزشیابی دانشجو 1

 

نیمه دوم آبان ماه 1394

 

5

روش های ارزشیابی دانشجو 2

 

نیمه اول آذر ماه 1394

 

6

طراحی سوال وتحلیل آزمون

 

نیمه دوم آذر ماه 1394

 

7

آموزش بالینی 2

 

 

نیمه اول دی ماه 1394

 

8

ارزشیابی برنامه درسی

 

نیمه دوم دی ماه 1394

 

 

9

اخلاق حرفه ای

 

 نیمه اول بهمن ماه1394

 

10

استفاده از روان شناسی انسانگرا در آموزش به دانشجویان

 

نیمه دوم بهمن ماه1394

 

 

11

پژوهش در آموزش

نیمه اول اسفند ماه 1394

 

 

12

ایفاگری نقش الگوROLE MODEL  ( Professionalism) -   

نیمه دوم اسفند ماه 1394

 

   دانلود فایل : Fellowship_11th.pdf           حجم فایل 178 KB
سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences