جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
صفحه اصلي > مرکز توسعه آموزش دوره های دکتری 
 

 

نقش دوره های دکتری در کسب جایگاه معتبر و مرجعیت علمی در دانشگاه انکار ناپذیر است. همین امر توجه به کیفیت برنامه های آموزشی دکتری و ارتقاء آن را الزامی می سازد.

مرکز توسعه و تحقیق آموزش دکتری به منظور ارتقاء کیفیت دوره های آموزش دکتری در علوم سلامت برای اولین بار در ایران راه اندازی می گردد.

رسالت

رسالت این مرکز بهبود و ارتقاء کیفیت برنامه های دکتری در علوم سلامت از طریق ایجاد حمایت و تامین منابع و فرصت های آموزشی، توانمند سازی نیروی انسانی و شبکه سازی است. به نحوی که پاسگویی اجتماعی دوره های دکتری را افزایش داده و موجب ارتقاء استانداردهای آموزشی آن گردد.

 

بهبود و ارتقاء دوره های دکتری در علوم سلامت :

 

وظائف

_  معرفی و توسعه استراتژی های مبتنی بر بهترین شواهد در آموزش دکتری

_  کمک به گسترش انواع دوره های دکتری

_  تدوین و توسعه استانداردهای آموزش دکتری

_  تدوین و توسعه چارچوب ارزیابی برنامه های آموزش دکتری

_  حمایت و معرفی از بهترین اقدامات در حوزه آموزش دکتری

_  بهبود و ارتقاء کیفیت ارزیابی و پذیرش داوطلبان دوره دکتری

_  توسعه صلاحیت ها و توانمندسازی دانشجویان دکتری در زمینه :

  • تدوین برنامه توسعه فردی PP
  • آموزش مهارتهای بین رشته ای و فرا حرفه ای
  • توسعه مهارتهای تدریس و پژوهش، مشارکت در جامعه، کارآفرینی
  • تدوین پایان نامه های دکتری
  • توسعه و تضمین آینده شغلی


 
سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences