شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
صفحه اصلي > همايش آموزش پزشكي و جشنواره شهيد مطهري 
 

هفدهمين همايش سراسري آموزش پزشكي و جشنواره دانشگاهی آموزشي شهيد مطهري همزمان با سال گشت شهادت استاد و معلم شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) ، با شعار(توسعه کیفی آموزش، کلید عدالت آموزشی/ تدبیر در توسعه کمی و کیفی آموزشی) با هدف شناسايي و معرفي فرايندهاي آموزشي برتر با محورها و اولويتهاي ذيل در ارديبهشت ماه سال 1393در دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار مي گردد.

این جشنواره، فرایندهای آموزشی ، عموم فعالیتها و محصولات در حوزه آموزش پزشکی را در بر خواهد گرفت.

 زمان برگزاری :  اردیبهشت ماه 1393

 

محورهای جشنواره

1.  روشها و فنون آموزشي

2.   برنامه ريزي آموزشي

3.  ارزشيابي در آموزش

4.  مشاوره و راهنمايي تحصيلي

5.   ساختار آموزشي

6.   اخلاق در آموزش

7.   قوانين و مقررات آموزشي

8.  توليدات آموزشي 

 

حیطه های جشنواره

1.  تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي

2.  روشها و تكنيكهاي آموزشي

3.   سنجش ،‌ارزشيابي و اثربخشي آموزشي

4.   مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي

5.   مشاوره و راهنمايي

6.   فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي

7.  قوانين ، مقررات و ساختارهاي آموزشي

 8.   محصولات آموزشي 

 

 
 
 
سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences