سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > برنامه راهبردی مرکز 
 

 

 بسمه تعالی

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاونت آموزشی

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

برنامه راهبردی

1395-1393


 

 

چشم انداز

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر آن است در راستای رسالت دانشگاه و با تکیه بر مشارکت اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری های نوین در فضای مملو از انگیزه و نشاط در 5 سال آینده جزء مراکز برتر مطالعات و توسعه آموزش با تمرکز بر علوم توانبخشی ،سلامت روان و رفاه اجتماعی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد .

 

رسالت

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منظور ارتقاء کمی و کیفی آموزش های دانشگاهی در حوزه های  علوم توانبخشی ،سلامت روان و رفاه اجتماعی و در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی ، هدایت و نظارت روش های نوین آموزشی و ارزشیابی فرآیندهای آموزش نظری و بالینی گروه های آموزشی ، ارزشیابی فراگیران و اساتید و مدیریت آموزشی ، توسعه پژوهش در آموزش ، حمایت از فعالیت های دانش پژوهی ، ارتقاء سطح فناوری های آموزشی و  نهایتا در جهت رفع نیازهای جامعه  هدف گام بردارد .

 

ارزش ها

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برای ایجاد تحول در حوزه آموزش دانشگاه با تکیه بر ارزش های اسلامی به موارد ذیل تاکید دارد :

 • ارج نهادن به امر آموزش و تحقیق در توسعه پایدار
 • عدالت
 • کرامت انسانی
 • پاسخگویی
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت مشارکتی

 

 

اهداف کلان

1.      اصلاح و توسعه ساختار سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2.      ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهش در آموزش دانشگاه

3.      بهبود  ساختار و فرآیند ارزشیابی استاد ، دانشجو ، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی دانشگاه

4.      ارتقاء فعالیت های دانش پژوهی در دانشگاه

5.      ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی دانشجویان

6.      کشف ، جذب و توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان

7.      ایجاد و ارتقاء کمی و کیفی آموزش  های مجازی دانشگاه

8.      توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه آموزش و پژوهش در آموزش

9.      توانمندسازی کارکنان مرکز مطالعات و توسعه آموزش

10. ایجاد و راه اندازی EDO ها در دانشگاه

11. توسعه آموزش های آزاد  دانشگاه در حوزه علوم توانبخشی ،سلامت روان ،رفاه و سلامت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتها :

1-اصلاح و توسعه سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 • تدوین برنامه استراتژیک مرکز
 • توسعه و بهبود فضای فیزیکی مرکز
 • تخصیص و بهبود ساختار واحد های ارزشیابی آموزشی ، برنامه ریزی ، پژوهش در آموزش ، استعداد های درخشان و دانش پژوهی در مرکز
 • شفاف سازی، بهبود و تسهیل فرآیندهای جاری در مرکز بر اساس آیین نامه شرح وظایف مرکز
 • راه اندازی EDO ها در مرکز آموزشی درمانی تابع دانشگاه
 • جذب هیات علمی و نیروهای متخصص مرتبط ( در حوزه آموزش ، برنامه ریزی ، مدیریت آموزشی ) در مرکز
 • تبیین ،بهبود وتسهیل شبکه ارتباطی اعضای مرکز با هیات علمی دانشگاه
 • تبیین ،بهبود و تسهیل شبکه ارتباطی مرکز با سایر مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای دیگر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • توسعه و به روز رسانی سایت مرکز

2-ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهش در آموزش

 • فعال سازی کمیته پژوهش در آموزش مرکز
 • انجام نظرسنجی از اعضای محترم هیات علمی در خصوص اولویت های پژوهش در آموزش
 • تدوین اولویت های پژوهش در آموزش و راهنمای اجرای آن
 • تخصیص یارانه پژوهش در آموزش به اساتید نمونه سال
 • تسهیل و بهبود فرآیند داوری و تصویب طرح های پژوهشی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش
 • حمایت در جهت چاپ مقالات برگرفته از طرح های پژوهش در آموزش در مجلات معتبر آموزش پزشکی
 • ارائه مقالات و پوستر های برگرفته از پژوهش های انجام شده در مرکز در همایش های آموزش پزشکی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی سالانه به منظور توسعه طرح های پژوهش در آموزش (2 مورد در هر سال)
 • تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در همایش های آموزش پزشکی در هر سال
 • ارائه مشاوره تخصصی در انجام طرح های پژوهش در آموزش
 • ایجاد و به روز رسانی نظام ثبت طرح های پژوهش در آموزش انجام شده
 • کاربردی کردن یافته های حاصل از مطالعات انجام شده

 

3- بهبود فرآیند ساختار ارزشیابی استاد ، دانشجو و برنامه آموزشی

 • طراحی فرم های جدید پایش و ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد اعضائ هیات علمی ( خودارزیابی ، مدیران گروهها ، دانشجویان ، همترازان )
 • طراحی فرم های جدید پایش و ارزشیابی فعالیت های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد
 • ارائه به موقع و کیفی بازخورد پایش و ارزشیابی
 • ارتقاء برنامه الکترونیک ارزشیابی اساتید و دانشجویان
 • بهبود فرآیند ارزشیابی اساتید و دانشجویان ( زمان ، نحوه اجرا ، تسهیل )
 • هدایت فنی ارزیابی های درونی گروه های آموزشی دانشگاه
 • طراحی فرایند ها و هدایت فنی ارزیابی برنامه های آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهها

 

 

 

4-ارتقاء فعالیت های دانش پژوهی

 • تدوین و شفاف سازی فلوچارت فعالیت های دانش پژوهی
 • برگزاری کارگاه سالانه ( حداقل دو مورد ) در زمینه فعالیت های دانش پژوهی
 • برگزاری جشنواره داخلی دانش پژوهی جهت اعضای هیات علمی در نیمه دوم فروردین هر سال
 • تشویق اساتید برتر در حوزه دانش پژوهی
 • ارائه مشاوره تخصصی در زمینه فعالیت های دانش پژوهی به اساتید

 

 

0

 

5-ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی

 • ایجاد فضای فیزیکی مرکز مهارت های بالینی جهت گروه های آموزشی مرتبط در دانشگاه
 • تدوین برنامه جامع مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
 • تجهیز مرکز مهارت های بالینی گروه های آموزشی
 • تهیه بانک CD و فیلم های آموزشی ویژه مهارت های بالینی برای گروه های آموزشی
 • تدوین فرم های ارزیابی آموزش بالینی ( ارزیابی دانشجویان ، ارزیابی مربیان و مدرسین بالینی ، ارزیابی برنامه آموزش بالینی ، ارزیابی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه )
 • بهبود فرآیند ارزیابی آموزش بالینی گروهها
 • هدایت ، نظارت بر ارزیابی آموزش بالینی ( برنامه ، مجریان ، دانشجویان ) گروه های آموزشی
 • هدایت گروههای آموزشی در تدوین طرح درس واحدهای آموزش بالینی

 

6- ارتقاء شناسایی ، جذب و توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان

 • تدوین فلوچارت شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان مطابق با آیین نامه ها
 • تدوین آیین نامه داخلی شناسایی استعدادهای درخشان جهت شرکت در المپیادها
 • تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان با مشارکت دانشجویان
 • برگزاری کارگاه جهت توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان ( مهارت های مطالعه ـ تندخوانی ـ یادگیری موثر مدیریت زمان ـ مهارت های تدریس ـ طرح سوال ـ برنامه ریزی آموزشی )
 • برگزاری کلاس های المپیاد دانشجویی سالانه
 • تشویق اعضای هیات علمی فعال در برگزاری المپیاد دانشجویی

 

 

 

 

 

7- ایجاد ارتقاء کمی و کیفی آموزش مجازی

 • جلب مشارکت معاونت توسعه و مدیریت منابع جهت ایجاد زیرساخت ها
 • ارزیابی پتانسیل های گروههای آموزشی در برگزاری آموزش مجازی
 • تعیین اولویت های برنامه های آموزش مجازی
 • هدایت فنی گروههای آموزشی داوطلب در تدوین محتوای برنامه آموزش مجازی مورد نظر
 • ارزیابی ، شناسایی و معرفی موسسات فنی مجری برنامه به مسوولین مرتبط در دانشگاه جهت وضع قرارداد
 • هدایت و نظارت بر اجرائ برنامه های آموزش مجازی گروههای آموزشی داوطلب و واحد آموزشهای آزاد

 

8- توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه آموزش و پژوهش در آموزش

·        نیازسنجی کارگاهها و سمینارهای آموزشی از اعضای محترم هیات علمی

·        افزایش تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده جهت اعضاء هیات علمی میزان 50 درصد در هر سال

·        جلب مشارکت 50 درصدی اعضاء هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها

·        اطلاع رسانی همایشها ، سمینارها و کارگاههای مرتبط به اساتید جهت شرکت

·        تشویق و تسهیل  شرکت اساتید در برنامه آموزشی مرتبط

·        ارایه برنامه های  توانمندسازی  اساتید از طریق سیستم آموزش مجازی

 

9-توانمندسازی کارکنان مرکز

 • برگزاری سمینارهای آموزشی کار کنان مرکز EDC مرتبط با حوزه فعالیت های مرکز با مشارکت اعضاء
 • تهیه پنفلتهای آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت های مرکز توسط اعضای مرکز
 • تسهیل شرکت کارکنان مرکز در سمینارها و همایش های علمی مرتبط داخلی
 • تشویق و تسهیل ادامه تحصیل کارکنان مرکز در مقاطع تکمیلی رشته های مرتبط

 

 

10- ایجاد و راه اندازی EDOها

 • ایجاد و راه اندازی EDO ها در مراکز آموزشی درمانی تحت نظر دانشگاه
 • جلب مشارکت EDO ها در برنامه های EDC دانشگاه
 • ارزیابی و پایش فعالیت EDO ها

 

11- توسعه آموزش های آزاد و مدارم

 • دعوت گروهای آموزشی داوطلب برگزاری دوره های آزاد و مدارم
 • هدایت مجریان در تدوین استاندارد برنامه ( طبق آیین نامه ها )
 • تسهیل اخذ مجوز برنامه از طریق رای زنی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • جلب همکاری سازمان های ذینفع برنامه به منظور جلب مشتری
 • تسهیل امکانان اجرایی برنامه ( ثبت نام ، اجرا ، صدور گواهی )
 • ارزیابی کیفیت برنامه اجرا شده

 

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences