321
صفحه اصلي > واحد ارزشيابي > فعالیت های واحد ارزشیابی در سال 94 
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
آمار بازدید
 کل بازدید : 99768
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
فعالیت های واحد ارزشیابی در سال 94
 

 

 

اهم فعاليت  ها وعملکرد ارزشيابي در سال 94

بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی میسر است که اطلاعات درست و کاملی از کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی در دسترس باشد. ارزشیابی اعضاء هیات علمی می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین آموزشی قرار دهد. بررسی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی، از طریق بررسی نتایج ارزشیابی انجام یافته از دانشجویان هم چنین ارزشیابی برنامه های آموزش اجرا شده در سطح دانشگاه و ارائه بازخورد به ذینفعان از دلایل وجودی این واحد در دانشگاه می باشد.
اهم فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد:

ارزشیابی برنامه های آموزشی
ارزشیابی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه
هماهنگی و نظارت بر فعالیت های واحدهای تابعه (EDO) در زمینه ارزشیابی اعضاء هیات علمی
انجام مطالعات پژوهشی در زمینه ارزشیابی
طراحی و بازنگری فرم های ارزشیابی

بارگزاری فرم ارزشیابی گروه معارف در نرم افزار سما سامانه

بارگزاری فرم ارزشیابی همکار از همکار هیئت علمی در نرم افزار سما سامانه

بار گزاری فرم ارزشیابی مدیر گروه از هیئت علمی در نرم افزار سما سامانه

بار گزاری فرم ارزشیابی خود ارزیابی هیئت علمی در نرم افزار سما سامانه

اجرای ارزشیابی اساتید به صورت فایل وارسال به اعضای هیات علمی ومدیر گروههای آموزشی بصورت اتوماسیونی*

طراحی وتهیه فرم های ارزشیابی  (چهار گانه)جدید توسط کمیته ارزشیابی که مورد تایید جهت بارگزاری گردید.

تشکیل کمیته ارزشیابی

ارزشیابی درونی گروههای آموزشی

بارگزاری فرم ارزشیابی بالینی در نرم افزار سما سامانه

ارزشیابی میان دوره (دانشجو از استاد - کارورزی )

  • برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقا آگاهی و توانمندی اعضا هیات علمی در حوزه ارزشیابی
  • ترجمه، تدوین و تالیف در موضوعات سنجش، ارزیابی و اعتباربخشی
  • طراحی و تهیه نرم افزار ارزشیابی عملکرد استادان
  • راه اندازی نرم افزار ارزیابی درونی و بهره برداری از آن در گروههای داوطلب اجرای طرح
  • همکاری در تدوین شاخصهای عملکردی و آموزشی دانشگاه
  • ارزشیابی کیفیت آموزشی دانشگاه از نقطه نظر دانش آموختگان
  • ارزیابی دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه از نظر دانش آموختگان
  • همکاری در تدوین شاخصهای اختصاصی آموزشی و بالینی دانشکده پزشکی
  • ارزیابی عملکرد آموزشی استادان دانشگاه از نظر فراگیران
  • اجرای ارزشیابی بیرونی در گروههای آموزشی با همکاری وزارتخانه متبوع

مصوبات کمیته ارزشیابی درسال 94

1  - فرم های چهار گانه ارزشیابی جدید که جایگزین فرم های قبلی شود .

2   -تعیین گردید ارزشیابی دانشجو از استاد در هر نیم سال به مانند سابق صورت پذیرد وارزشیابی مدیر گروه از اعضای هیات علمی وارزشیابی

   همکار هیات علمی از همکار وخود ارزیابی سا لانه یک مرتبه در اسفند ماه صورت پذیرد.

3- ارزشیابی میان دوره دانشجو از استاد صورت گیرد .

4-ارزشیابی درونی به مانند سابق صورت گیرد .

5-ارزشیابی بالینی مراکز میان دوره وپایان دوره صورت پذیرد .

6-از دانشجویان نخبه هرگروه آموزشی ورشته تحصیلی ،ارزشیابی کیفی دانشجویان مقطع دکتری انجام گیرد .

7-تعیین گردید نمره ارزشیابی هیات علمی(همکار از همکار) اگر در حد پایینی باشد وارتقاءفرد را تحت تاثیر قرار دهد بازبینی وبررسی ودر صورت لزوم مجدد انجام گیرد .

 

 

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences