پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلي > واحد ارزشيابي > ارزشیابی بالینی > معرفی واحد 
معرفی واحد
 

ارزیابی توانمندی بالینی

ارزیابی توانمندی بالینی(Clinical Competency)  یكی از وظایف بسیار پیچیده و مشكل در حیطه آموزش پزشكی می باشد. امروزه مقوله ارزیابی عملكرد بالینی (Performance Clinical) به نحو چشمگیری بیمار- محور  centered) Patient) و دانشجو- مدار (Student driven) شده است. در روش سنتی، روش های ارزشیابی بالینی شامل مشاهدات اساتید، آزمون های شفاهی و تست های چند گزینه ای است. افزایش حجم كاری اساتید بالینی، نارضایتی از شیوه های سنتی ارزیابی مهارت های بالینی و پیشرفت های به وجود آمده در رشته های روانشناسی و آموزش، منجر به شكل گیری ماهیت جدید و ایجاد انواع روش های ارزیابی عملكرد با تعریف مشخص گردیده است.

برای توصیف توانمندی بالینی و تفاوت آن با عملکرد بالینی تعاریف مختلفی ارائه شده است.

توانمندی بالینی عبارت است از آنچه که دانشجو و یا پزشک قادر به انجام آن است.

عملکرد بالینی عبارت است از آنچه که دانشجو یا پزشک به طور عادتی زمانی که تحت نظر نیست انجام می دهد.

از این دیدگاه، توانمندی بالینی تنها کسب یک مهارت نبوده، بلکه یک عادت یادگیری مادام العمر است. بطور ایده آل بهتر است که در ارزیابی توانمندی بالینی، زمینه ای را برای نگرش به عملکرد واقعی پزشک مانند تطابق با تغییر یافتن و تولید دانش جدید و توسعه عملکردکلی پزشک فراهم نماید.

توانمندی های بالینی عبارت است از:

جمع آوری اطلاعات از بیمار با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیكی

ادغام این اطلاعات برای رسیدن به تشخیص

انتخاب آزمایشات مناسب برای تایید تشخیص و مدیریت موثر بیماری.

امروزه چندین حیطه در جهت گیری ارزیابی عملكرد در آموزش پزشكی، پیشنهاد شده است:

الف: ارزیابی های توسعه یافته محلی مبتنی بر شواهد

ب: شناخت پیامدهای آموزشی و عوامل ارزیابی غیر شناختی

ج: افزایش دانشجو مداری ارزیابی ها

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 522 | کل بازدید : 226395 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences