321
صفحه اصلي > واحد پژوهش در آموزش > طرح های پژوهشی  > طرح حای پژوهشی در حال اجرا 
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
آمار بازدید
 کل بازدید : 226322
 بازدیدکنندگان آنلاین : 2
طرح حای پژوهشی در حال اجرا
 

 


طرح های در دست اجرای واحد پژوهش در آموزش

عنوان طرح های در حال اجرا در سال 1397

 

تبیین فرآیند آموزش و ارائه الگوی آموزشی در رشته‌های توانبخشی  (دکتر راهب)

1

بررسی کیفیت در پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانخبشی، از سال تحصیلی  1390-  1391لغایت 1394 (دکتر روشنک وامقی)

2

بررسی آگاهی و نگرش مدیران و اعضای هیئت علمی در خصوص اعتبار بخشی آموزشی و موانع و تسهیل کننده های اجرای آن در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (دکتر محمد علی حسینی)

3

دانشگاه فن آور و نوآور: ویژگی ها، موانع و تسهیل کننده ها (دکتر محمد علی حسینی)

4

کوریکولوم دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی(دکتر معارف وند)

5

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نسبت به سرقت علمیدکتر ابوالفتحی ممتاز)

6

تدوین کوریکولوم فوق لیسانس کاردرمانی سالمندان (آقای دکتر رصافیانی) - گرنت استاد نمونه

8

بازنگری کوریکولوم آموزشی دوره دکتری سالمند شناسی (خانم دکتر صحاف) - گرنت استاد نمونه

9

شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ( دکتر معارف وند)

10

بررسی ارزیابی مهارت های عملی و علمی آناتومی دانشجویان رشته های توانبخشی و آزمون روایی و پایایی (دکتر مریم سلیمانی) ospe/osce

11

بررسی چالش ها / موانع و عوامل موثر در استفاده از روش تحقیق گراندد تئوری برای انجام رساله دکتری دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( دکتر حمیدرضا خانکه) - گرنت استاد نمونه

12

 

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences