پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلي > واحد دانش پژوهي آموزشي > معرفي واحد  
معرفي واحد
 

 

مسئول واحد:

آقای رضا محمدبابائی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

آدرس پست الکترونیکی: r_m_babaei@yahoo.com

تلفن تماس: مستقیم 71732245و داخلی 2445

 

معرفی:

واحد دانش پژوهی آموزشی (فعاليت هاي نوآورانه آموزشي) با هدف مدیریت اجرائی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شده و در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه واقع شده است. فعاليت­هاي دانش پژوهي آموزشي (نوآورانه) به آن دسته از فعاليت­هاي آموزشی بدیع و نوآورانه در حوزه آموزش و در سطوح مختلف (مقاطع) اطلاق مي شود که داراي 6 معيار گلاسيك (اهداف مشخص، آماده سازي مناسب، استفاده از روش­مندي مناسب، ارائه نتايج مهم و قابل توجه، انتشار و معرفي مناسب برنامه و برخورد نقادانه با آن) است. فعاليتهاي دانشورانه آموزشي، نوعی فعالیت نوآورانه آموزشي است كه دارای 4 معیار فوق (اهداف مشخص، آماده سازی مناسب، استفاده از روش­مندی مناسب، نتایج مهم و قابل توجه) باشد.

به منظور طبقه­ بندی فعالیتی در حیطه فعالیت دانش ­پژوهی آموزشی، لازم است اين فعاليت علاوه بر داشتن بعد كمي و كيفي در برگيرنده تعامل انجام دهنده (گان) آن فعاليت با جامعه آموزش علوم پزشكي باشد .به منظور برقراري اين تعامل لازم است كه مجري (مجریان) فعاليت مورد نظر نشان دهند كه براي اجراي آن فعالیت، از منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشكي بهره برده اند و محصول و نتيجه فعاليت آموزشي آنها به نحو مناسبي در اختيار ساير اعضاي جامعه آموزش علوم پزشكي قرار گرفته است به گونه اي كه ساير افرادمي­توانند بر پايه آن، اقدامات و فعاليت هاي بعدي را انجام دهند و بدين وسيله نتايج حاصل از اين فعاليت در طول زمان به گسترش دانش آموزش علوم پزشكي كمك خواهد کرد.

در این راستا و به منظور ارزیابی نوآورانه بودن فعالیت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اقدام به تشکیل کمیته دانش­ پژوهی نموده و وظیفه بررسی مستندات مربوطه و اعطای امتیاز به آنها را بر عهده دارد. در آیین نامه جدید ارتقاء، اعضای هیات علمی می­توانند از امتیاز دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 و در ماده 2 به طور همزمان، استفاده کنند.

نو و جدید بودن فعالیت نوآورانه آموزشی با توجه به سطوح ذیل مورد ارزیابی قرار می­گیرد:

در سطح گروه آموزشي براي اولين بار انجام شده باشد.

در سطح دانشكده براي اولين بار انجام شده باشد.

در سطح دانشگاه براي اولين بار انجام شده باشد.

در سطح كشور براي اولين بار انجام شده باشد.

در دنيا براي اولين بار انجام شده باشد.

حيطه ­های فرايندهاي دانش ­پژوهي:

1.       تدوين و بازنگري برنامه­ ريزي آموزشي: منظور، تدوين مجموعه­ای ازفعاليت­هاي آموزشي در هر سطح آموزشي است كه دارای طراحی و سازماندهی سيستماتيك باشد و به طور طولي و متوالي مرتب شده است.

2.       ارزشيابي: شامل ارزيابي فراگير (تماميفعاليت­هاي مرتبط با ارزيابي دانش، مهارت، و نگرش فراگيران)، ارزشيابي اساتيد و برنامه ­هاي آموزشي است.

3        ياددهي و يادگيری: منظور هر گونه فعاليتي (اعم از تدريس مستقيم همچون: سخنراني و كار در گروههاي كوچك) است كه منجر به يادگيري فراگير مي­شود و يا توسعه هر ارتباطي (مانند: منتورينگ) است کهموجب تسهیل در یادگیری فراگیر می­شود .

4        محصولات آموزشی: شامل مواردي نظير وسايل آموزشي، لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمی، راهنماي مطالعه و يا ساير محصولاتي است كه به پيشنهاد كميته دانشگاهي و تائيد كميته كشوري دانش ­پژوهي در اين حيطه قرارمی­گیرد.

5        مديريت و رهبري آموزشی:منظور فعالیت­هاي راهبردي است كه سبب بهبود برنامه­ های آموزشي و پيشرفت عرصه آموزش مي­شود.

 

6        يادگيري الكترونيك: منظور مشاركت در طراحي سيستم آموزش الكترونيك و اجراي آن در سطح دانشگاه (شامل آماده سازي محتوا، طراحي آزمون الكترونيك، هدايت كلاسهاي مجازي و ساير موارد مرتبط در صورت تاييد كميته كشوري) است .

 

meded.behdasht.gov.ir

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6784 | کل بازدید : 226340 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences