پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلي > واحد پژوهش در آموزش > معرفي واحد  
معرفي واحد
 

مسئول واحد:

آقای رضا محمدبابائی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

آدرس پست الکترونیکی: r_m_babaei@yahoo.com

تلفن تماس: مستقیم 71732245و داخلی 2445

 

معرفی:

اساتيد دانشگاه در زمينه توليد و توسعه دانش وظايف مهمي بر عهده دارند. نقش پژوهشگري براي اساتيد دانشگاه نقش شناخته شده‌اي مي‌باشد. البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها به بكارگيري يك ساز و كار روش‌مند و نظام‌مند براي توليد دانش در طي يك پروژه پژوهشي پايه و تدوين مقاله و انتشارات و تاليفات در اين بخش محدود نمي شود. امروزه اختراع، ابداع  و كارآفريني  نيز از رسالت‌هاي دانشگاه و اساتيد مي باشد.  وظیفه اصلی واحد پژوهش در آموزش، مدیریت ونظارت بر روند تصویب و حمایت از طرح‌های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام مؤثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاونت آموزشی است برداشته شود.

رسالت:

- ارتقای جایگاه آموزش در دانشگاه

- نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای آن‌ها

- گسترش فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش در سطح دانشگاه

- کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن

اهداف:

- اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش در دانشگاه

- نظارت بر تدوین برنامه نيازسنجي براي تعيين اولويت‌هاي پژوهش درآموزش

- مشارکت و نظارت بر تدوین برنامه مشخص براي ارائه مشاوره در مورد طرح هاي پژوهش در آموزش

- مشارکت و نظارت بر اجراي طرح هاي داراي اولويت پژوهش در آموزش

- نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخلي و خارجی

نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمينارهاي داخلي و خارجی

- نظارت بر تدوین برنامه مشخص براي بكارگيري نتايج طرح هاي پژوهش در آموزش

- نظارت بر ارائه فرایندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDO حوزه علوم پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- نظارت بر وجود كميته نوآوري و دانش پژوهي و تشکیل جلسات مستمر این کمیته در واحدها

- تدوین ساز و كار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به اعضاي هيات علمي براي انجام فعاليت هاي نوآورانه و دانش پژوهي و نظارت بر اجرای آن

- نظارت بر اطلاع رساني مناسب فعاليت‌هاي مصوب نوآوري و دانش پژوهي

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش EDO ها:     

وظیفه کمیته های پژوهش در آموزش در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند به پژوهش های آموزشی می باشد ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین  می گردد:

- توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش

- پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته

- نیازسنجی و تعیین اولویت‌های طرح‌های پژوهش در آموزش و درج اولویتهای مذکور در سایت

- وصول طرح‌های پژوهشی بر اساس اولویت ها

- ارزیابی و انتخاب طرح‌های پژوهشی بر اساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش

- حمایت از طرح های مشترک با سایر واحد های دانشگاهی

- مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح‌های پژوهشی مصوب

- پیگیری پیشرفت اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش‌های ارائه شده توسط مجری طرح

- بررسي موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و تلاش در جهت رفع موانع

- جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش

- حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

- انتشار جزوه آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

- انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی

- ارائه مقاله در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی

- ارائه فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDO حوزه علوم پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شرح وظایف مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

- برنامه ریزی در جهت ارائه سالیانه بیش از 1 مقاله به ازای هر 30 عضو هیئت علمی در مجلات داخلی

- برنامه ریزی در جهت ارائه سالیانه بیش از 1 مقاله به ازای هر 70 عضو هیئت علمی در مجلات خارجی

- برنامه ریزی در جهت ارائه سالیانه بیش از 1 مقاله به ازای هر 15 عضو هیئت علمی در سمینارهای داخلی

- برنامه ریزی در جهت ارائه سالیانه بیش از 1 مقاله به ازای هر 30 عضو هیئت علمی در سمینارهای خارجی

- برنامه ریزی در جهت چاپ سالیانه 2 الی 4 جلد کتاب در زمینه های مختلف آموزش پزشکی

 

- تهیه گزارشی از تعداد طرح‌های پژوهشی دریافتی، تعداد طرح‌های مصوب شده، میزان پیشرفت‌های طرح‌های در دست اجرا، تعداد مقالات  و فرایندهای حاصل از اجرای طرح‌ها، بودجه طرح‌های مصوب، میزان پرداخت‌های انجام شده، ... به طور سالیانه و ارائه آن به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7198 | کل بازدید : 226306 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences