پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلي > معرفی مرکز > تاريخچه مراكز مطالعات در ایران و جهان 
تاريخچه مراكز مطالعات در ایران و جهان
 

تاريخچه مراكز مطالعات و توسعه آموزش در جهان و ايران

 

سابقه اين حرکت و تفکر در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمريکا بر می گردد و اولين مرکز توسعه آموزش در دانشگاه " وسترن ريزرو " در سال 1958 تأسيس گرديد. مرکز توسعه آموزش در دانشگاه ايلی نوی شيکاگو نيز در سال 1959 آغاز بکار نمود و در سال 1969 برنامه جهانی " آموزش اساتيد " بنا به توصيه گروهی از مشاوران سازمان جهانی بهداشت توسط اين مرکز طراحی و به اجرا در آمد.

ايران نيز همانند ساير کشورها از اين طرح استقبال کرد. در ايران گامهای نخستين اين مرکز به سال 1348 برميگردد، يعنی زمانی که دانشگاه شيراز بصورت مستقل از وزارت آموزش عالی فعاليت خود را آغاز کرد. در اين سال ( 1969 ميلادی ) بنا به توصيه گروهی از مشاوران سازمان جهانی بهداشت، برنامه بين المللی آموزش مدرسين توسط اين سازمان طراحی گرديد. در بخشی از اين برنامه تأسيس 8 مرکز جهانی با هدف تربيت مدرسين منطقه ای پيش بينی شده بود که در اين مرحله دانشگاه شيراز به عنوان مرکز آموزش اساتيد در منطقه مديترانه شرقی انتخاب شد. در سال 1972 با حضور دكتر غلام حسين طباء یکی از متخصصین و صاحبنظران برجسته تعلیم و تربیت و مسئول اداره ناحيه مديترانه شرقي فعاليت رسمي مرکز توسعه آموزش در دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز آغاز گرديد.

اين بخش بنام RTTC به اختصار و بشرح (( Regional Teacher Training Center )) علاوه بر آموزش اساتيد دانشگاه خود، در دانشگاههای منطقه مديترانه شرقی نيز فعاليت می نمود و پس از شش سال فعاليت در سال 1978 به حالت تعطيل درآمد.

از بدو تاسيس، اهداف اصلي اين مركز بر تغيير نظام آموزشي از آموزش غير فعال به خود آموزي و آموزش فعال، بنا نهاده شد و وظيفه عمده آن طراحي و بهبود روش هاي آموزش, برنامه ريزي و ارزشيابي گروه هاي وابسته پزشكي در كشور ايران و منطقه بود. همكاري نزديك اين مركز با سازمان بهداشت جهاني تاثير مهمي در گسترش آموزش صحيح در سطح دانشگاههاي منطقه داشت.

بر اساس شواهد و اسناد موجود، در آن سالها عملكردهاي تخصصي اين مركز كه با هماهنگي سازمان بهداشت جهاني صورت مي گرفته به قرار ذيل بوده است:

برنامه هاي آموزشي شامل تشكيل كارگاههاي آموزشي و برقراري بورسهاي فلوشیپ جهت اساتيد داخلي و اساتيد ساير دانشگاههاي منطقه مديترانه شرقي، بطوريكه در مدت سه سال قريب به 420 تن از اساتيد رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي از 30 مؤسسه مختلف واقع در 7 كشور منطقه مديترانه شرقي، آمريكا و انگلستان در برنامه هاي مختلف آموزشي اين مركز شركت كردند. يكي از نتايج برگزاري اين برنامه هاي آموزشي، مورد توجه قرار گرفتن دانشگاه شيراز و فعاليتهاي مختلف آن در بين تعداد زيادي از دانشگاهيان ممالك مجاور و همچنين سازمان بهداشت جهاني بود.

· پروژه كارگزاران بهداشتي روستاها

· تربيت نيروهاي متخصص جهت ايجاد مركز توليد رسانه هاي آموزشي

· انتشارات: شامل تهيه و چاپ مجله Learner و كتابهاي آموزشي

· بازآموزي اساتید : در فاز اول جهت اساتيد دانشگاه شيراز و سپس برای اساتيد منطقه مديترانه شرقي

· سایر فعالیت ها : شامل ترتيب دادن كنفرانسها سمينارها و تشكيل اولين كارگاه آموزشي منطقه اي در سال1351 (1972 ميلادي) در شيراز كه مشتركاً توسط اعضاء مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه ايلي نويز (Illinois) و دانشگاه شيراز برگزار گرديد.


در سال 1352 بخش پزشكي اجتماعي با همكاري اين مركز و تحت نظر سازمان بهداشت جهاني پروژه آموزش كارگزاران بهداشتي روستاها را آغاز كرد و در سال 1353 كميته ارزشيابي متشكل از روساي بخش آموزش پزشكي و بخشهاي مختلف دانشكده پزشكي تشكيل گرديد كه تهيه، اجرا و بررسي امتحانات جامع باليني (Comprehensive) دانشجويان پزشكي را بعهده گرفت. در همين رابطه ايجاد بورسهاي آموزش پزشكي، ايجاد مركز آزمون شناسي، ايجاد مركز نگارسازي و .... از ديگر برنامه هايي بود كه به اجراء در آمد.

همكاري اين مركز با سازمان بهداشت جهاني تا سال 1360 ادامه داشت ولي به علت پاره اي از مشكلات نظیر وقوع جنگ و مشکلات داخلی و نیز قطع روابط سیاسی با آمریکا منجر به عدم تصويب ادامه همكاري و فعالیت های مشترک علمی در این باره در شوراي جهاد دانشگاهي شاخه پزشكي و بهداشت شد و ادامه اين فعالیت موقتا متوقف گرديد. پس از استقلال دانشگاههاي علوم پزشكي از وزارت آموزش عالي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی توسعه آموزش مطالعات و توسعه آموزش پزشكي شيراز به فعاليت خود ادامه داد و در سالهای 1374 – 1373 با اهتمام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر راه اندازی، تقویت و توانمند سازی مراکز توسعه آموزش پزشکی، فعالیت های این مرکز تجدید حیات یافت.

در سال 1368 در ادامه فعاليت های بخش آموزش پزشکی دانشگاه شيراز، مرکز توسعه آموزش در معاونت آموزشی وزارت تأسيس و به امر آموزش اعضای هيأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مبادرت ورزيد .

از آنجايی که يکی از اهداف اصلی اين مرکز ايجاد چنين مراکزی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود، لذا با انجام فعاليتهای متعدد و تربيت هسته هايی از هر دانشگاه، زمينه را برای راه اندازی چنين مراکزی در دانشگاهها فراهم نمود به به تدريج مراکز توسعه در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان - شهيد بهشتی - ايران - تهران - تبريز - مشهد - شيراز و يزد ايجاد گرديدند . مرکز توسعه آموزش وزارت در سال 1372 با مرکز مطالعات برنامه ريزی آموزشی ادغام شد و بسياری از فعاليتهای اجرايی اين مرکز به دانشگاهها محول گرديد .

مرکز جديد تحت عنوان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سال 1372 تا کنون عهده دار امور سياستگذاری ، برنامه ريزی ، هماهنگی و نظارت بر فعاليتهای مراکز توسعه آموزش دانشگاهها بوده است.

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3290 | کل بازدید : 226308 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences