پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلي > واحد ارزشيابي > فرایند ارزشیابی اساتید 
فرایند ارزشیابی اساتید
 

 

فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
 
۱.اعلام تاریخ ارزشیابی به دانشجویان ازطریق رابطین در کلاسها و توسط SMS
۲.مراجعه به سایت دانشگاه جهت انجام ارزشیابی
۳.تکمیل فرم توسط دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده
۴.مراجعه رابط ارزشیابی به دانشکده در صورت بروز مشکل
۵.کنترل مرتب و روزانه و اعلام اسامی دانشجویانی که شرکت نکرده اند و رفع اشکالات احتمالی پس از ارزشیابی
۶.ارائه فیدبک به واحدهای مربوطه و اساتید
 
 
فرآیند ارزشیابی همکار از همکار هیئت علمی
 
۱.تعریف گروهها و افراد هر گروه در سایت ارزشیابی
۲. تعیین زمان ارزشیلبی همکار از همکار
۳. اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی جهت انجام ارزسیابی همکاران
۴. ورود اعضای هیئت علمی به سایت و تکمیل فرم (در زمان تعریف شده)
۵. تعیین زمان ارائه نتایج ارزشیابی به همکاران
۶. ورود اعضاء جهت اطلاع از نتایج ارزشیابی در زمان تعیین شده
7. بازخورد به مدیران گروهها در زمان تعیین شده
 
 
فرآیند ارائه نتایج ارزشیابی به اساتید
 
 ا. اعلام بازه زمانی که اساتید می توانند نتایج ارزشیابی را دریافت کنند
۲. مراجعه به سایت دانشگاه جهت روُیت نتایج ارزشیابی
۳. بررسی نظرات ودیدگاههای اساتید در خصوص نتایج ارزشیابی و رفع اشکالات احتمالی
۴. ارائه نتایج به واحدهای جهت ارتقاء سالانه و معاونت ها جهت انتخاب اساتید نمونه و اطلاع از وضعیت نمرات نمرات اساتید خود

الف) ارزشیابی دروني Internal Evaluation
ارزشیابی دروني اولين مرحله الگوي اعتباربخشي بوده كه در طي آن با توجه به رسالت ها و اهداف سازمان ، كيفيت عوامل تشكيل دهنده نظام (برنامه ، سازمان يا مؤسسه) بوسيله خود اعضاي تشكيل دهنده نظام ارزشیابی مي شوند. به عبارت ديگر در ارزشیابی  دروني يك نظام دانشگاهي (گروه آموزشي ، دانشكده، دانشگاه ) ، خود اعضاء ، ملاك ها را مشخص كرده به صورت بندي شاخص ها و سؤالات مورد ارزيابي مبادرت نموده ، روشهاي گردآوري داده هاي مورد نياز را تعيين كرده ، پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل آنها شخصاً به قضاوت در باره خود مي پردازند . سرانجام با مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب ، نقاط قوت و ضعف را آشكار ساخته ، راهبردها و پيشنهاداتي جهت بهبود كيفيت آموزش ارائه و به مورد اجراء گذاشته مي شود.
مراحل انجام ارزشیابی دروني
فرایند ارزشیابی  درونی در سه مرحله اصلی:
1-مرحله اول - برنامه ریزی مراحل پیش از اجرا
2-مرحله دوم- اجرا
3-مرحله سوم- عمل و پیگیری ودر نه  گام به شرح زیر انجام می گیرد :

گام اول: معرفي ارزشیابی درونی آشنا كردن اعضاء هيأت علمي با فرايند ارزشیابی  دروني
گام دوم: تشكيل كميته ارزشیابی در گروه هاي داوطلب
گام سوم: تدوين يا تصريح اهداف آموزشي
گام چهارم: تعيين حوزه هاي ارزيابي و ملاك هاونشانگرهاي هريك از آنها
گام پنجم: تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از نشانگرها
گام ششم: تعيين روشهاي جمع آوري اطلاعات و تدوين ابزار
گام هفتم: جمع آوري ، تحليل و تفسير داده ها
گام هشتم: تهيه گزارش مقدماتي و بحث پيرامون داده ها
گام نهم: تهيه گزارش

ب) ارزشیابی بيروني External Evaluation
در مرحله دوم اجراي اين الگو (اعتباربخشي) هيأت همگنان از خارج از نظام مورد ارزشیابی ، به بازديد نظام مي پردازند و ضمن بررسي گزارش ارزشیابی دروني ، گزارش رسمي ارزشیابی  نظام دانشگاهي را تدوين مي كنند . حاصل اين گزارش به رتبه بندي نظام دانشگاهي مي انجامد . (مدون: بصورت مصاحبه ، چك ليست ، پرسشنامه و ...) صورت می گیرد.
 
 
 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3635 | کل بازدید : 226400 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences