پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلي > واحد ارزشيابي > معرفی واحد  
معرفی واحد
 

کارشناسان واحد ارزشیابی


کارشناس ارزیابی توانمندی های بالینی:  مهدی نصیری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

آدرس پست الکترونیکی: faraz_ts81@yahoo.com

 

کارشناس ارزشیابی اساتید:  پوریا رضاسلطانی

دکتری سنجش و اندازه گیری

آدرس پست الکترونیکی: p_rsoltani@yahoo.com

 

تلفن تماس: مستقیم  71732444و داخلی  2444

 

معرفی واحد ارزشیابی 


يكي از واحدهاي اصلي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، واحد ارزشيابي است. مهمترين وظيفه اين واحد بهبود كيفيت آموزش در دانشگاه است كه از طريق ارتقاء دانش ارزشيابي و تدوين، طراحي و اجراي ارزشيابي‌هاي نظام‌مند در دانشگاه محقق مي­شود. وظايف و برنامه‌هاي واحد ارزشيابي بر اساس نقشه جامع علمي دانشگاه، برنامه عملياتي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه، برنامه راهبردي مركز، شرح وظايف گروه­هاي آموزشي و اعضاء هيات علمي تعيين مي‌شود. در اين راستا، واحدارزشيابی در حوزه‌هاي زير فعاليت مي­كند:


  • ارزشیابی اساتید از دید گاه دانشجو
  • ارزشیابی همکار هیئت علمی از دیدگاه همکار
  • ارزشیابی مدیر گروه از همکار هیئت علمی
  • ارزشیابی هیئت علمی از مدیر گروه آموزشی
  • خود ارزیابی هیئت علمی
  • ارزشیابی درونی گروههای آموزشی
  • ارزشیابی ارتقاءمرتبه اساتید هیئت علمی
  • ارزشیابی بالینی
  • ارزشیابی میان دوره (دانشجو ازاستاد -کارورزی )
  • ارزشیابی بیرونی

 

 

اهداف کلی

 

واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش اهداف مهمی را در اولویت دارد که مهمترین آن:

۱. تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در گروههای آموزشی

۲. تدوین فرم های ارزشیابی با توجه به نظر اعضای هیئت علمی و کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی

۳. تدوین روشهای ارزشیابی با توجه به نظر اعضای کمیته ارزشیابی

۴. جمع بندی اطلاعلت ارزشیابی گروه ها و تجزیه و تحلیل علمی داده ها

۵. انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

۶. انعکاس نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی

۷. تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج

۸. پژوهش در خصوص مباحث ارزشیابی

۹. کمک به مدیران در تصمیم گیری های آموزشی و برنامه های استراتژیک درازمدت

۱۰. ایجاد روش های نوین ارزشیابی از طریق برنامه های اینترنتی جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در ارزشیابی اساتید

 

 

اهداف کوتاه مدت

 

۱. سازماندهی جمع آوری داده ها در مورد ارزشیابی اساتید و تشکیل بانک اطلاعاتی از ارزشیابی های انجام شده

۲. انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرم های نظرسنجی از دانشجو، مدیر گروه، همکاران

۳. برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی در مورد مباحث مربوط به ارزشیابی

۴. تنوع بخشیدن به منابع جمع آوری داده ها

۵. تثبیت نظام ارزشیابی در فرآیندهای جاری دانشگاه بعنوان یکی از مراحل مهم برنامه ها

۶. تشکیل کمیته ارزشیابی و تدوین شاخص های ارزشیابی

 

 

اهداف میان مدت

 

۱. تشکیل کمیته های تخصصی ارزشیابی با مشارکت اعضای هیئت علمی

۲. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نتایج ارزشیابی و ثبت نتایج در پرونده افراد، گروهها، مراکز 

۳. ارائه گزارش جامع به صورت مستمر بر اساس نتایج بدست آمده از فرآیندهای ارزشیابی و ارسال آنها به افراد ذینفع

۴. انجام پژوهش های کاربردی به منظور ارتقاء کیفیت فرآیندهای ارزشیابی

۵. پیگیری لازم در خصوص کاربرد روش های نوین در انجام ارزشیابی

 

 

اهداف بلند مدت

 

۱. ساماندهی و تثبیت واحد اجرای ارزشیابی در دانشکدها و مراکز آموزشی درمانی

۲. تهیه گزارش کامل از ارزشیابی انجام شده در هر دوره

۳. انجام ارزشیابی همه جانبه اساتید (از نظر دانشجویان، همکاران، مدیران گروه، و...)

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2139 | کل بازدید : 226378 

مرکز مطالعات توسعه آموزش وزارت بهداشت
سامانه یکپارچه آموزش مداوم دانشگاه
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نرم افزار آموزش سما
اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سیستم شعاع
سامانه حضور و غیاب
گروه های آموزشی
مراکز تحقیقات
مجلات

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences